MBS Masterclass Sarajevo

MBS Masterclass Sarajevo

U Sarajevu je poslednjeg vikenda u novembru održan “ MBS“ masterclass.
Ove godine su usavršavanja uglavnom bila online. Ovo predavanje je bilo izuzetak, ispoštovane su sve mere opreza.
Oni koji poznaju naš princip rada znaju da imamo visoke kriterijume u poslovanju i da naše aktivnosti zahtevaju maksimalno angažovanje članove našeg tima.